Rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Nowe skrzydło szpitalne zaprojektowano jako prostopadłościenną bryłę z ośmioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 3 785 m2, w północno-zachodniej części głównego kompleksu. W ramach inwestycji powstanie nowy, dziewięciokondygnacyjny budynek z lądowiskiem dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, do którego dostęp będzie możliwy z klatek schodowych oraz windy ratowniczej. W obiekcie mieścić się będzie 11 sal operacyjnych. Po wybudowaniu nowego budynku (140 łóżek) i wykonaniu modernizacji istniejącej struktury klinik i oddziałów (547 łóżek) dostępnych dla pacjentów będzie aż 687 łóżek. Firma Alstal – generalny wykonawca wybuduje również stacje transformatorową oraz wykona przebudowę wewnętrznej infrastruktury drogowej szpitala. Łącznie na obiekcie powstanie 13 nowych wind. Kubatura: 83 862,70 m³, powierzchnia: 18 332,61 m².