Most Uniwersytecki na Brdzie w Bydgoszczy to część czteropasmowej Trasy Uniwersyteckiej o długości 1582m. Generalnym projektantem dokumentacji powstałej w Biurze Projektów „Transprojekt” Gdańsk Sp. z o.o. jest mgr inż. Tadeusz Stefanowski. Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A.i, Firma Gotowski i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. w Kobylarni.
Most oraz całą Trasę Uniwersytecką oddano do użytku 12 grudnia 2013 r. Do budowy zużyto 32 tys. metrów sześciennych betonu. Dopuszczalny nacisk przejeżdżających pojazdów wynosi 11,5 tony na oś.
Pylony mostu o wysokości 68,7 m ukształtowano w formie przenikających się podków o kształtach liter greckich alfa i omega, co jest oryginalną konstrukcją na terenie Polski. Skrzynkowe przekroje pylonów mają ścianki o grubościach od 3 do 7 cm. Pylony składają się ze 154 elementów o wadze ponad 2000 ton. Pomost pod obie jezdnie o zmiennej szerokości: 20,1 – 31,4 m jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin (po 4 pary z każdej strony) w osłonach HDPE. Najdłuższe wanty mają 160 metrów długości. Konstrukcja przęseł jest stalowa, zespolona z betonową płytą współpracującą. Podporami są filary betonowe posadowione na palach wierconych. Fundamenty pylonów zostały posadowione na głębokości 35 m.
7 lat po otwarciu mostu, 22 sierpnia 2020 z uwagi na pogarszający się stan techniczny mostu (w szczególności punktów mocowania lin nośnych, które uległy odkształceniom) zakazano wjazdu na niego pojazdów ciężarowych (o masie ponad 10 ton), a autobusom ograniczono prędkość do 30 km/h. Oficjalną przyczyną wprowadzenia ograniczeń były anomalie w węzłach mocujących.
29 stycznia 2021, po przeprowadzonej ekspertyzie wskazującej na zagrożenie bezpieczeństwa płyty konstrukcji znajdującej się nad korytem rzeki, podjęto decyzję o zamknięciu mostu. Wstrzymano również żeglugę na Brdzie pod przeprawą. Źródło: Wikipedia

bydgoszcz zdjęcia z drona

bydgoszcz zdjęcia

most uniwersytecki

bydgoszcz most uniwersytecki

bydgoszcz fotografie z drona

bydgoszcz

bydgoski fotograf

trasa uniwersytecka bydgoszcz

inwestycje drogowe bydgoszcz

nalewajk

most uniwersytecki bydgoszcz

sesje fotograficzne inwestycji

fotografie nieruchomości dron

fotografia biznesowa bydgoszcz

zdjęcia nieruchomości dron

katastrofa budowlana

konstrukcja mostu uniwersyteckiego

most uniwersytecki zdjęcia

zdjęcia mostu uniwersyteckiego