25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), które dotyczy prawie wszystkich firm, które w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe.
W związku z tym, że prowadzę działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej musiałem przygotować moją firmę do nowych przepisów prawnych.

Szanowni Państwo, moi Mili, pragnę poinformować, że administratorem Waszych danych osobowych jest: Fotoprimo, ul. Ptasia 18a, 85-447 Bydgoszcz, NIP 967-009-26-58, Regon 340443642.

Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fotoprimo, ul. Ptasia 18a, 85-447 Bydgoszcz, lub poczty elektronicznej na adres: fotoprimo@fotoprimo.pl.

Przekazywane mi dane w formie: fotografii, imienia i nazwiska, adresów mailowych, adresów zamieszkania, nazw i adresów firm, instytucji, numerów telefonu są przeze mnie przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach wykonywanej usługi.

Przetwarzanie danych obejmuje m. in.: Przekazanie zdjęć, wydruków lub albumu do fotolabu lub drukarni | Umieszczenie zdjęć na zewnętrznym serwerze (galerii zdjęć) np. Zalamo, Dropbox | Przesyłanie umów, dokumentów, faktur, zdjęć, albumów lub innych materiałów drogą pocztową (również za pośrednictwem kuriera). Wszystkie firmy, z którymi współpracuję w w/w zakresie przestrzegają standardy w zakresie Rodo.
Powierzane dane, w szczególności zdjęcia, maile są przechowywane na moich komputerach, dyskach zewnętrznych, serwerach zewnętrznych i są zabezpieczone hasłami.
W każdej chwili możecie zażądać informacji o zgromadzonych danych osobowych i zażądać ich usunięcia. Usunięcie jednak wiąże się z brakiem możliwości należycie wykonanej usługi przeze mnie.

Każdy Klient korzystający z moich usług musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przedstawionym zakresie.
Klient może wyrazić zgodę na opublikowanie swojego wizerunku, wizerunku w formie wykonywanych przeze mnie fotografii, które umieszczam na stronie: www.fotoprimo.pl i www.nalewajk.pl
Na stronach Facebooka: www.facebook.com/fotoprimo | www.facebook.com/fotoprimo.fotograf
Na Instagramie: www.instagram.com/piotrnalewajk | www.instagram.com/fotoprimo

Wasze fotografie to moja wizytówka. Zdjęcia pozwalają mi prezentować twórczość jako portfolio i promować moją działalność fotograficzną. Przed sesją ustalam z Klientami czy kilka wybranych zdjęć może znaleźć się na mojej stronie www, Facebooku, Instagramie i podpisuję w tym zakresie umowę.

Szanowni Państwo, w mojej działalności fotograficznej szanuję prywatność i anonimowość Klientów.
Jeśli nie życzycie sobie Państwo na umieszczenie zdjęć w sieci, proszę o taką informację podczas umawiania się na sesję.